Technológie


Technológie:
• Ručné brúsenie skla
• Maľovanie skla
• Diaryt
• Pieskovanie
• Gravírovanie